Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

Zajęcia  dydaktyczno-wychowawcze: 4 września 2023 r. – 21 czerwca 2024 r.

         I semestr  -  od  4  września  2023 r.  do  22 grudnia  2023 r.
         II semestr  -  od  2  stycznia  2024 r.  do  21 czerwca  2024 r.
                   -  w klasach maturalnych - do 26 kwietnia 2024 r.     
        
Ślubowanie  uczniów  klas  pierwszych
 –   wtorek, 19 września 2023 r.  – godz. 16:45 – uczniowie klas I aL, I eL, I aT, I cT, I bZ, I dZ
                            – godz. 18:15 – uczniowie klas I bT, I dT, I eT, I fT, I wT, I eZ          

Zebranie  z  rodzicami  we wtorek, 19 września 2023 r.  
                                                                              
godz. 17:00 -klasy I aT, I cT, I aL, I eL, I bZ, I dZ– w sali gimnastycznej uroczystość ślubowania uczniów
i spotkanie z Dyrekcją Szkoły, następnie w salach z wychowawcami;

godz. 17:00 - klasy II aT, II bT, II cT, II dT, II eT, II fT, II wT, III aT, III bT, III cfT, III dT, II aL, II dL,II eL w salach z wychowawcami;

godz. 18:30  - klasy I bT, I dT, I eT, I fT, I wT, I eZ – w sali gimnastycznej uroczystość ślubowania
                      uczniów i spotkanie z Dyrekcją Szkoły, następnie w salach z wychowawcami;

godz. 18:30  - klasy IV aT, IV bdT, IV fwT, V PaT, V PbT, V PdT, V PfwT, III dL, III eL,  IV eL, II bZ,
II dZ, II eZ, III bdZ  w salach z wychowawcami.

Następne  zebrania - wszystkie  klasy:         

Wtorek   -  28 listopada 2023 r. - godz. 17:00 - wszystkie klasy pierwsze i klasy drugie technikum, godz. 18:30  - pozostałe klasy

Wtorek   -  19 marca 2024 r. -godz. 17:00 - wszystkie klasy pierwsze i klasy drugie technikum, godz. 18:30  - pozostałe klasy

Wtorek   - 21 maja 2024 r.    godz. 17:00 - wszystkie klasy pierwsze i klasy drugie technikum, godz. 18:30  - pozostałe klasy
                    
Przerwy  w  zajęciach:
    -  zimowa  świąteczna    -  23  grudnia  2023 r.    -   1  stycznia 2024 r.
    -  ferie  zimowe        -  12  lutego 2024 r.               -   25  lutego 2024 r.
    -  wiosenna świąteczna    -  28 marca 2024 r.        -   2  kwietnia  2024 r.    
    -  ferie  letnie            -  22  czerwca 2024 r.    -   31  sierpnia  2024 r.

Dni  bez  zajęć dydaktycznych:    
piątek-13 października 2023 r.      
czwartek-2 maja 2024 r.
poniedziałek- 6 maja 2024 r.
piątek-10 maja 2024r.
piątek-31 maja 2024 r.
oraz  dni  związane  z  pisemnymi  egzaminami  maturalnymi (nie dotyczy zajęć praktycznych):
wtorek-7  maja  2024 r.
środa-8  maja  2024 r.
czwartek-9  maja  2024 r.
oraz dni związane z pisemnymi egzaminami zawodowymi:
poniedziałek-15 stycznia 2024 r.
poniedziałek-10 czerwca 2024 r.


Studniówka:  sobota, 27 stycznia 2024 r.


Rekolekcje szkolne: 25, 26, 27 marca 2024 r.


Dzień Patrona na sportowo:  26 kwietnia 2024 r.


Praktyki dla uczniów klas III i IV technikum:  22 kwietnia – 19 maja 2024 r.
Egzaminy  maturalne-od  7 maja  2024 r. - wg  ustaleń  CKE
ogłoszenie wyników-9 lipca 2024 r.                    

Wystawianie  przewidywanych ocen  semestralnych  i  rocznych:

    -  za  I semestr - do piątku, 24 listopada 2023 r.
    -  końcowych dla uczniów klas maturalnych - do piątku, 15 marca 2024 r.                                          
    -  rocznych dla uczniów klas pozostałych - do piątku, 17 maja 2024 r.

Wystawianie  ostatecznych ocen  semestralnych  i  rocznych:

    -  za  I semestr  - dla wszystkich uczniów - do poniedziałku, 18 grudnia 2023 r.
    -  końcowych - dla uczniów klas maturalnych - do piątku, 19 kwietnia 2024 r.                                          
    -  rocznych - dla uczniów klas pozostałych - do piątku, 14 czerwca 2024 r.

Zakończenie  roku  szkolnego  i  rozdanie  świadectw:

-  uczniowie  klas maturalnych - piątek, 26 kwietnia 2024 r.
-  uczniowie klas pozostałych - piątek, 21 czerwca 2024 r.


Egzaminy poprawkowe - maturalne: 20 sierpnia 2024 r. (część pisemna), 21 sierpnia 2024 r. (część ustna),
                                                                                                                                    
                    -  promocyjne: 26 - 27 sierpnia 2024 r.        
            
     ⁕   Targi  Edukacyjne

    piątek - sobota – niedziela 8, 9, 10 marca 2024 r.    

     ⁕   „Drzwi  Otwarte”  

soboty:   16 marca 2024 r. i 11 maja 2024 r. w  godz.  9:00 – 12:00

                   wtorek:  16 kwietnia 2024 r. w godz. 16:30 – 18:00.

  • Kliknięć: 5151