Ułatwienia dostępu

Skip to main content

2 cT bierze udział w projekcie "Akademia kompostu"

5 czerwca klasa 2 cT (technik architektury krajobrazu) pod opieką Pani Karoliny Wojcieszak i Pana Tomasza Trelki ponownie odwiedziła Katedrę Inżynierii Biosystemów na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. 
Uczniowie uczestniczyli w ćwiczeniach laboratoryjnych ramach projektu dydaktycznego pt. „Akademia kompostu”. Podczas tych zajęć uczniowie samodzielnie oznaczyli pH i wilgotność kompostów z naszych szkolnych kompostowników.

Opublikowano: 11 czerwiec 2024