Dla maturzystów

Paź
11

Lektury z języka polskiego - matura 2015

Lektury obowiązujące uczniów liceum i technikum od 2012 r., wymaganych na maturze 2015 r.

STAROŻYTNOŚĆ
1.    Sofokles Król Edyp,
2.    Biblia – wybrane psalmy,
3.    Biblia – fragmenty Pieśni nad Pieśniami,
4.    Biblia – fragmenty Księgi Hioba,
5.    Biblia – fragmenty Apokalipsy św. Jana,
6.    wybór mitów.
ŚREDNIOWIECZE
7.    *Bogurodzica
8.    Lament świętokrzyski
RENESANS
9.    *Jan Kochanowski – wybrane pieśni
10.    *Jan Kochanowski – wybrane treny (inne niż w gimnazjum)
11.    *Jan Kochanowski – psalm
12.    Mikołaj Sęp Szarzyński – wybrane sonety
13.    William Szekspir Makbet
OŚWIECENIE
14.    Ignacy Krasicki – wybrana satyra
ROMANTYZM
15.    Adam Mickiewicz – wybrane sonety i inne wiersze (w tym Romantyczność)
16.    Juliusz Słowacki – wybrane wiersze
17.    Cyprian Norwid – wybrane wiersze
18.    Adam Mickiewicz *Pan Tadeusz
19.    Adam Mickiewicz *Dziady cz. III
POZYTYWIZM
20.    Fiodor Dostojewski – wybrany utwór (np. Zbrodnia i kara)
21.    Bolesław Prus *Lalka
MŁODA POLSKA
22.    Jan Kasprowicz, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Leopold Staff – wybrane wiersze
23.    Stanisław Wyspiański *Wesele
DWUDZIESTOLECIE MIĘDZYWOJENNE
24.    Stefan Żeromski – Przedwiośnie
25.    *Bruno Schulz – wybrane opowiadanie
26.    Witold Gombrowicz *Ferdydurke
27.    Franza Kafki Proces
28.    Bolesław Leśmian, Julian Tuwim, Jan Lechoń, Julian Przyboś, Józef Czechowicz, Konstanty Ildefons Gałczyński – wybrane wiersze
WSPÓŁCZESNOŚĆ
29.    Alberta Camusa Dżuma,
30.    Mrożek, Tango
31.    Tadeusz Borowski – wybrane opowiadanie
32.    Gustaw Herling-Grudziński Inny świat
33.    Hanna Krall Zdążyć przed Panem Bogiem
34.    Krzysztof Kamil Baczyński, Tadeusz Różewicz, Czesław Miłosz, Wisława Szymborska, Zbigniew Herbert, Ewa Lipska, Adam Zagajewski, Stanisław Barańczak – wybrane wiersze
35.    Miron Białoszewski – wybrane utwory poetyckie
36.    Ryszard Kapuściński Podróże z Herodotem
37.    Film A. Wajdy

Zakres rozszerzony
1.    poezja barokowa (np. Daniel Naborowski, Jan Andrzej Morsztyn)
2.    wybrany reportaż autora polskiego (np. Ryszarda Kapuścińskiego, Krzysztofa Kąkolewskiego, Hanny Krall),
3.    „Prawiek i inne czasy” Olgi Tokarczuk,
4.    „Tron we krwi” Akiry Kurosawy,
5.    spektakle teatralne (w tym Teatru TV) – przynajmniej jeden w roku

Informacja na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej


sp
zkfasdvefgoro