Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Dokumenty szkoły

Statut szkoły - pobierz
Szkolny Program Mobilności Strategia Umiędzynarodowienia w ZSBD - pobierz
Program wychowawczo - profilaktyczny szkoły - pobierz
Regulamin praktyk zawodowych - pobierz
Regulamin zajęć praktycznych Technikum - pobierz                                                                                                                                                                                                 Regulamin zajęć praktycznych Branżowej Szkoły I Stopnia - pobierz
Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego - regulamin
Regulamin korzystania z boisk szkolnych - pobierz
Procedury wydawania duplikatów świadectw - pobierz
Kompetencje kluczowe - pobierz

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies

Wnioski o wydanie duplikatu:

Legitymacji szkolnej pobierz
Świadectwa szkolnego pobierz

Druki zwolnienia z WF-u:

1. Druk dla rodzica ucznia niepełnoletniego - pobierz
2. Druk dla ucznia pełnoletniego - pobierz